Share
Product by:
Tính năng chống nước của Đồng hồ thật quan trọng hằng ngày

Reviewed by:
Rating:
5
On 31/03/2014
Last modified:11/09/2014

Summary:

Tính năng chống nước của Đồng hồ thật quan trọng hằng ngày

Bạn có cần tính năng chống nước của đồng hồ không?

-  Dù bạn là người thường xuyên phải tiếp xúc với nước (như vận động viên bơi lội, lặn…) hoặc đơn giản chỉ sử dụng trong sinh hoạt hàng ngày, bạn đều nên chú ý đến tính năng chống nước của đồng hồ. Độ chống nước của đồng hồ được dựa trên độ sâu mà nó có thể chịu được, thường là nó được đo bằng mét, nhưng những thông số đó không được lấy một cách thuần túy. Nó là kết quả của nhiều cuộc thử nghiệm trong phòng thí nghiệm thay vì lấy trong thực tế.

tính năng của một chiếc đồng hồ chống nước hiệu quả


 - Một chiếc đồng hồ được ghi là “water- resistant “ nhưng không có thông số về độ chống nước thì chỉ chống được nước ở mức độ rất nhẹ mà thôi . Đừng bao giờ nhúng vào nước những chiếc đồng hồ như vậy trong khi hoạt động mạnh. Độ chống nước cao tương đương với độ sâu mà đồng hồ có thể chịu được,thường được tính bằng mét.


- Chiếc đồng hồ có mặt sau bám chắc vào vỏ thường có chỉ số chống nước cao. Hơn nữa một số loại đồng hồ có những chiếc chốt vặn hình chôn ốc xoắn chắc chắn giúp cho khả năng chống nước nâng cao hơn.

tính năng của một chiếc đồng hồ chống nước hiệu quả

- Chúng tôi không khuyến khích bạn đeo đồng hồ trong khi bơi hoặc lặn trừ khi đó là loại đồng hồ có những chiếc chốt vặn hình chôn ốc và có độ chịu nước thấp nhất là 100 m.

Chú ý:  Khả năng chống nước thỉnh thoảng được đo bằng chỉ số ATM (chỉ số về áp suất) và 1 ATM tường đương với độ chống nước bằng 10 m . Ở Châu Âu, chỉ số BAR thường được dùng thay cho ATM.

 

Dưới đây là thông số chống nước thường gặp và cách áp dụng trong thực tế của Bảo hành vượt trội – Đồng hồ 3S (Suitable – Thích hợp, Unsuitable – Không thích hợp)

chống nước của đồng hồ

 

Share

Gửi câu hỏi và thắc mắc, bình luận