Trên 3 triệu

Có tất cả 4 đồng hồ nam danh mục này đang đăng trên web, và hàng vẫn còn nhiều mẫu khác tại cửa hàng.